/

 

 
ALGEMEEN VORWAARDEN MAREK VASTGOED INVEST-GROUP B.V. 


Bewaakt object, gesprekken en bezoeken opgenomen op de bewakingsschijf. Informatieborden voor de ingang van het kantoor.Honderdland 107
2676 LT Maasdijk


Algemene voorschriften Naleving van de principes van de onderneming die op 23-11-2019 in de raad van bestuur van de onderneming is gevestigd en daarmee voldoet aan de toepasselijke wetgeving in Nederland.Artikel 1. Algemene beginselen.
Iedereen die de Corporation om hulp vraagt ​​over zaken die op de website zijn gespecificeerd, is verplicht om de regels in de Voorschriften na te leven en dus op de hoogte te zijn van de kosten en verplichtingen die duidelijk zijn gedefinieerd in de algemene prijslijst of individueel worden bepaald, afhankelijk van de kwestie waarmee de persoon of het bedrijf Op verzoek kan niemand de overeengekomen bedragen claimen nadat de bestelling is uitgegeven.
Het kantoor geeft een beoordeling van een te behandelen zaak, de klant bevestigt de bestelling met zijn / haar eigen handtekening op de voorbereide documenten (algemeen, Opdrachtbevestiging Consument- Opdrachtnemer), dus elke klant of bedrijf bevestigt het document met de Wet bescherming persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.


Elk bedrijf dat via MVIG Corporation bestellingen aanvraagt, moet zich ervan bewust zijn dat de uitvoering van bestellingen op het hoogste niveau moet zijn, dat de service moet worden voltooid en dat de bestelling dus niet kan worden gestart en onafgemaakt kan blijven omdat er boetes zijn volgens het contract - bestelling. U kunt de plaats van de bestelling niet verlaten zonder de inbedrijfstelling, alle veroorzaakte schade moet door de aannemer worden verwijderd (zie algemene voorwaarden in de opdracht - bestelling).

Het bedrijf dat bestellingen van MVIG ontvangt, moet een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen) Opdrachtbevestiging)

1.1

Elke persoon die een bezoek aan het kantoor regelt, moet eerst een telefonische vergadering regelen en vervolgens de voorschriften lezen, informatie en een beschrijving van het bezoek sturen naar het e-mailadres: info @ marekvastgoed.nl / dominik @ marekvastgoed.nl / joanna @ marekvastgoed. nl / justyna @ marekvastgoed.nl /anna@marekvastgoed.nl/ stuur de vereiste documenten op, afhankelijk van het geval waar hij om vraagt, breng een document met bevestiging van zijn identiteit en andere documenten zoals overeengekomen in de e-mailcorrespondentie E-mailcorrespondentie is ook de basis voor de lasten die samenhangen met samenwerking, zolang deze zich voordoen omdat deze algemeen wordt erkend als de werktijd van de persoon die de zaak behandelt. in het geval van het organiseren van vergaderingen in de kantoren, stelt de persoon van het kantoor de datum en tijd van de vergadering vast door hem te raadplegen met de potentiële klant (we behouden ons voor dat het bezoek zal worden uitgevoerd door de persoon die zal worden geverifieerd en dat deze persoon voor de vergadering kan worden aanvaard als er een mogelijkheid is om zaken op een andere manier te regelen bijv. elektronische post, als deze opeisbaar is, heeft de persoon op kantoor dus altijd het recht om vergaderingen met geselecteerde personen te regelen)

1.2

Vertrouwdheid met de regels en voorschriften van het bedrijf / de onderneming leidt tot het inleiden van procedures in elk geval waarin we ons specialiseren. Bewustwording van samenwerking moet altijd in verband worden gebracht met administratieve kosten volgens de algemene prijslijst waar de omvang van de kosten voor verleende diensten wordt bepaald en andere kosten individueel worden bepaald afhankelijk van de bestelling. Het bedrijf / bedrijf voert geen activiteiten of gratis advies of een van de samenwerkende bedrijven uit, alleen voor informatie kan de persoon in het eerste telefonische contact gratis informatie verstrekken over de activiteiten van de bedrijven en zo beseffen wat de mogelijkheden van contact zijn of een bezoek, vergadering of training regelen voor wat immers mensen bij aankomst het verschuldigde bedrag moeten betalen voor de service / advies / conversatie of andere service op het gebied van activiteiten van bedrijven die samenwerken met de onderneming MVIG Marek Vastgoed Invest-Group. Het bedrijf werkt samen met veel bedrijven in verschillende sectoren en dus wanneer samenwerking op verzoek van een klant of bedrijf wordt gestart en er behoefte is aan samenwerkende bedrijven om de opdracht in dienst te nemen, heeft het bedrijf het recht om de klant een extra factuur voor de service / factuur / volgens prijzen in rekening te brengen van de medewerkende bedrijven of volgens individuele regelingen met betrekking tot welke kosten in een of andere zaak worden voorzien, heeft de klant die hiertoe besluit geen recht op claims en moet hij het verschuldigde bedrag betalen in overeenstemming met de afgegeven factuur. Vertrouwdheid met de voorschriften van de onderneming en de prijslijst voor diensten is de basis, terwijl de klant moet beslissen voordat hij het contract ondertekent - om te bepalen of hij een dergelijke samenwerking wil starten of ermee wil stoppen. naar de Corporation. (Obdrachtbevestiging Consument / Opdrachtnemer) - alleen doordachte beslissingen moeten plaatsvinden tijdens een bezoek aan de hoofdkantoren.

1.3

De afdeling Huisvesting werkt volgens de algemene principes van MVIG BV en bemiddelingsovereenkomsten en in overeenstemming met de in Nederland geldende wet

Beëindiging van het gesloten contract kan alleen plaatsvinden volgens de voorwaarden in de huurovereenkomst en dus:

a) een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn en een inspectiedatum

- inspectie is altijd initieel en definitief

b) automatische beëindiging kan optreden voor niet-betaling van huurverplichtingen, het huren van meubels en andere verplichtingen

Op grond van de geldende wet moet elke huurder zich ervan bewust zijn dat onze corporatie actief is in de vrije sector (vrije sector), en dus zijn wij geen woningcoöperatie maar een agent, alle flats zijn gemeubileerd en vormen het eigendom van de corporatie, de uitlening van deze apparatuur is betaalbaar op contract voor de huurder, heeft de huurder zonder de toestemming van de Corporation geen recht om ze te verwijderen of te vernietigen zonder de schriftelijke toestemming van de directie van Marek Vastgoed Invest- Group BV

1.3a
Verwijdering, vernietiging van apparatuur of meubels die eigendom zijn van de Corporation - zijn onderworpen aan financiële boetes in het bereik van inkoop- en werknemersfacturen / deze zijn niet minder dan 3000 tot 5000 euro excl btw /

Veranderingen aanbrengen in woonruimten zonder de Corporation of de eigenaar van de gebouwen via de Corporation te raadplegen, is ten strengste verboden en onderworpen aan financiële boetes en dus niet minder dan 2500 euro excl btw - volgens de specificatie van verliezen en schades.

1.3b
Het huren / onderverhuren / uitvoeren van illegale activiteiten / opslag van illegale stoffen / gezochte personen / het uitlenen van gebouwen aan derden die niet in het contract met de huurder zijn opgenomen, is niet toegestaan ​​en is onderworpen aan een financiële boete en beëindiging van het contract in 3 dagen.

1.3c
Elke verhuurder moet zich ervan bewust zijn dat onze Corporation alleen een MANAGER (tussenpersoon) is, u kunt niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die voortvloeien uit het verhuren, onderverhuren, evenals andere zaken met betrekking tot problemen met betrekking tot de eigenaren van de appartementen en daarmee verband houdend, inspecties op Flats zijn een vereiste van de Corporation om voorkomen van ongeautoriseerde zaken, wat neerkomt op inspectie van het appartement (na de huurder te hebben geïnformeerd) - tenzij de huurder hiermee instemt, is dit de basis voor het melden van een inbreuk en het verbergen van zaken die niet in overeenstemming zijn met de wet, dus bezit de Corporation apparatuur en meubels, die altijd onderworpen zijn aan een afzonderlijke specificatie die de Huurder bevestigt met zijn eigen handtekening op deze specificatie. Bellen van personen van het Bedrijf voor een interview of consult, of het repareren van schade of andere storingen - altijd te betalen vanuit de rijafstand van de bestuurder, consultaties of reparaties door een werknemer of een gehuurd bedrijf,

Klachten /. Conclusies

kan per e-mail worden ingediend: info@marekvastgoed.nl

 Of tel. voor DIRECTEUR CORPOORATION - TEL: +31 174 27 12 62

 Art.2 Betalingskosten voor invordering

2.1 De klant dient altijd binnen drie dagen na factuurdatum te werken.De opdrachtnemer zal elke maand een factuur opstellen.

2.2. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij wettelijk aansprakelijk. De klant is dan verplicht wettelijke rente te betalen (als hij een consument is) of wettelijke commerciële rente (als hij een onderneming is). tot volledige betaling.

2.3 De volledige vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar indien;

De klant overschrijdt de betalingstermijn;

De klant is failliet of geschorst;

Klant (bedrijf) beëindigd of geliquideerd;

De cliënt (een natuurlijk persoon) wordt verzorgd of sterft.

2.4 Als de klant niet op tijd betaalt, wordt hij onmiddellijk insolvent.

Vervolgens betaalt hij alle off-cost kosten van inning aan de contractant.

15% op de eerste 2500 euro

10% van de rest, tot 10.000 euro

5% van de rest, tot 200.000 euro

0,5% in de rest.


2.5. Kantoorbezoeken:

1 uur bezoek aan de kantoren 75 euro excl btw - advies, advies, informatie, - individuele beoordeling van zaken en dus een reservering voor het in rekening brengen van een ander bedrag voor advies vanaf 60 euro excl

verificatie van documenten 30 euro excl btw

individuele vergaderingen over verschillende zaken 60 euro excl btw (0.30min.)

2.6. PRIVÉ PERSONEN EN FAMILIES Aanvragers van AANBIEDINGEN

Appartement, studio, huis, eenpersoonskamer, paarkamer, bedrijfsruimte (winkel, hal, opbergbox)

elke persoon die een aanvraag voor bovenstaande aanbieding indient, is verplicht om documenten in te dienen:

- salarisses van de laatste 3 maanden

- ID-scans

- administratiekosten om huurcapaciteit te verifiëren 36.30 euro incl

2.7. Sociale en coöperatieve flats

-ID

- salades vanaf 3 maanden

-Jaarlijkse afrekening over het voorgaande jaar

- beschrijving van de materiële en woonsituatie

EUR 36,30 administratiekosten voor documentverificatie

Uitnodiging voor het Office op de applicatie

- beschrijving van de situatie

eenmalige administratiekosten voor het indienen van de aanvraag, registratie en minimaal 2 keer per week reacties op aanbiedingen in het coöperatieve systeem

 --- 150 euro excl. Btw = 181,50 euro ---

--- € 200, 00 excl btw Sector Vrij =. € 242,00

2.8. BEDRIJVEN DIE AANVRAGEN AANBIEDEN - huisvesting van werknemers

- kvk-scan

- Bedrijfseigenaar ID scan

- Werknemer ID scans

- saldo voor het laatste kwartaal

- administratiekosten 55,00 euro incl. voor het verifiëren van de huurcapaciteit

minimum huurbedrag per persoon 350 euro incl

voor meer informatie:

in het geval van huren / onderverhuur / huren

conform de wet / modeldeur van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld /

1 - elke verhuurder moet deelnemen aan de voorbereiding van het eerste rapport / ontvangst van een woon- of ander pand

2-personen die het contract voor huur / onderverhuur / verhuur ondertekenen, zijn verplicht om het gehuurde goed te verzorgen en moeten daarom op de dag van hun straf deelnemen aan de voorbereiding van het leverings- en acceptatierapport

3 - in geval van een wens om het pand / appartement / andere te verlaten - de verhuurder is verplicht om MVI BV de schriftelijke kennisgeving met ontvangstbevestiging te sturen in overeenstemming met de ondertekende huurovereenkomst.

Na de inspectie van de acceptatie van het bedrijfspand, wordt een acceptatieprotocol opgesteld, dat moet worden bevestigd door de handtekening van de persoon, nadat aan deze vereisten is voldaan, stelt het bedrijf een deadline vast voor het berekenen van verliezen door het bedrijf, waardevermindering van apparatuur en meubels en retourneert dan in overeenstemming met de wet de aanbetaling / borg !

Artikel 3. AANKOOP EN VERKOOP - HYPOTHEEK 

Marek Vastgoed Invest- Group BV - Een medewerkende onderneming die handelt in hypotheken, verhuurt met kooprecht,

DOCUMENTEN VEREIST VOOR VERIFICATIE VAN KREDIETCAPACITEIT

-jaaropgraaf van de laatste 3 jaar

-salars van de laatste 3 maanden

- ID-scan, BSN, Check-in, bevestiging van inkomen,

€ 36,30 voor documentverificatie

3.1. ORDE VAN SUBSIDIARITEIT IN HYPOTHEEKZAKEN

- zoeken naar aanbiedingen, vergaderingen in de appartementen, hulp van A-Z inclusief de vertaling van documenten - advies, hulp, aanbiedingen (tot 3-aanbieding) 500 euro excl btw = 605,00 euro incl.

 Wij accepteren bestellingen: - zoeken naar flats, huizen, studio's, kamers - etc. in heel Nederland - huur en hypotheek

Personen die geïnteresseerd zijn in het starten van het zoeken naar aanbiedingen:

Verplicht - administratiekosten 36,30 euro, scans van D. Personal, Salaris van de laatste 3 maanden

MENSEN DIE NIET AAN DE NOODZAKELIJKE EISEN VOLDOEN - aanvragen worden niet in behandeling genomen

Vanwege het grote aantal vragen

- consultants kunnen niet verifiëren voordat ze aan de vereiste eis voldoen! op het tabblad CORPORATE REGELS

ING Bankrekening

 Marek Vastgoed Invest - Group B.V.

Honderdland 107

2676 LT Maasdijk

NL 34 INGB 0006 9370 42

titel van de overdracht: administratie kosten