/

 

 

REGULAMIN MAREK VASTGOED INVEST- GROUP B.V.

Obiekt monitorowany, rozmowy i wizyty utrwalane na dysku monitoringu. Przed wejściem do biura tablice informacyjne.

Honderdland 213

2676 LV Maasdijk 

Regulamin Ogólny Zgodny z Zasadami Korporacji Ustanowiony na Zarządzie Spółki dnia 23-11-2019 tym samym zgodny z obowiązującym Prawem w Holandii. 

Art. 1. Zasady ogólne.

Każdy kto zwróci się do Korporacji o pomoc w sprawach określonych na stronie internetowej jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w Regulaminie a co za tym idzie mieć świadomość o kosztach i obowiązkach które jasno określa cennik ogólny bądź określony indywidualnie w zależności od sprawy z jaką osoba czy firma się zwróciła, nikt nie może roszczyć się co do ustalonych kwot po wydaniu zlecenia.

Biuro wystawia ocenę danej sprawy którą ma się zająć, klient potwierdza zlecenie własnoręcznym podpisem na dokumentach przygotowanych (ogólnych, Opdrachtbevestiging Consument- Opdrachtnemer) tym samym każdy klient czy firma potwierdzi własnoręcznym podpisem dokument Ustawa o Ochronie Danych Osobowych zgodna z RODO.

Każda Firma która ubiega się o zlecenia za pośrednictwem Korporacji MVIG BV winna być świadoma, iż wykonywanie zleceń powinno być na najwyższym poziomie, świadczona usługa winna byc dokończona a co za tym idzie nie można zlecenia rozpocząć  i pozostawić bez dokończenia gdyż jest to obwarowane karami według umowy- zlecenia. Nie można opuścić miejsca wykonywanego zlecenia bez komisyjnego odbioru, każda szkoda powstała winna być usunięta przez zleceniobiorcę , (patrz- ogólne warunki zawarte w kontrakcie- zleceniu). 

Firma otrzymujaca zlecenia od MVIG BV jest zobowiązana do podpisania umowy współpracy ) Opdrachtbevestiging )

1.1

Każda osoba umawiająca się na wizyte w biurze winna w pierwszej kolejności umówić się na spotkanie telefonicznie lub e mail  po czym zapoznać się z regulaminem ,wysłać informacje i opis zagadnienia wizyty na e mail :info@marekvastgoed.nl/dominik@marekvastgoed.nl/joanna@marekvastgoed.nl/justyna@marekvastgoed.nl/anna@marekvastgoed.nl /mariuszjakubowski@marekvastgoed.nl/przesłać wymagane dokumenty w zależności od sprawy z jaką się zwraca ,na wizytę zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i inne dokumenty według uzgodnień w korespondencji e mail.korespondencja e mail jest również podstawą do obciążeń związanych ze współpracą o ile do takowej dojdzie gdyż jest to ogólnie uznane za czas pracy osoby zajmującej się sprawą. w sytuacji umawiania sie na spotkania w Biurach ,osoba z biur ustanawia termin i godzine spotkania konsultujac go z potencjalnym klientem (zastrzegamy sobie , iz wizyta odbedzie sie z osoba ktora zostanie zweryfikowana oraz ze ta osoba moze byc przyjeta na spotkanie czy istnieje mozliwosc zalatwienie spraw w inny sposob np.poczta elektroniczna o ile staje sie to wymagalne, tym samym zawsze osoba z biura ma prawo umowic spotkania z wybranymi osobami  )

1.2

Zapoznanie się z zasadami i Regulaminem Spółki /Korporacji daje podstawę do wszczęcia postępowania w każdej sprawie w której się specjalizujemy ,świadomość podjęcia współpracy zawsze musi wiązać się z kosztami administracyjnymi za daną usługę według cennika ogólnego gdzie Zakres kosztów za wykonywane usługi jest określony a inne koszta określa się indywidualnie w zależności od zlecenia i sprawy . Korporacja /Spółka nie prowadzi działań ani porad  bezpłatnych ani też żadna z firm współpracujących,jedynie informacyjnie osoba w pierwszym kontakcie telefonicznym lub e mail może udzielić bezpłatnie informacji co do działań Firm a co za tym idzie uświadomić jakie są możliwości kontaktu czy umówienia się na wizytę czy spotkanie czy szkolenie za co i tak w dalszej kolejności osoby po przybyciu winny uiścic należność za usługę/doradę /rozmowę/wszczecie postępowania  czy inną usługę z zakresu działań firm współpracujących z korporacją M.V.I.G Marek Vastgoed Invest-Group /Marek Vastgoed Investment BV /Marek Vastgoed V.O.F /MV Logistics//i inne.Korporacją współpracuje z wieloma Firmami w różnych sektorach a co za tym idzie gdy współpraca jest uruchomiona na życzenie klienta czy firmy i jest potrzeba aby wspomóc się firmami współpracującymi - firmy aby się zaangażowały w rozwój zleconej usługi korporacja ma prawo obciążyć klienta dodatkowym rachunkiem za usługę /Faktura/według cennika firm współpracujących lub według indywidualnego ustalenia jakie koszty są przewidziane w tej czy innej kwestii ,klient decydujący się na takie działania nie ma praw do roszczeń i winien uregulować należność zgodnie z wystawioną fakturą o ile oczywiście tak zostało ustalone . Zapoznanie się z Regulaminem Korporacji jak i cennikiem za usługi jest podstawą ,natomiast klient winien zdecydować przed podpisaniem umowy -zlecenia czy chce podjąć takową współpracę czy też z niej rezygnuje .Nie podpisanie zlecenia do niczego nie zobowiązuje,więc nie podpisując umowy -zlecenia nie mamy zobowiązań wobec Korporacji. ( Overeenkomst van obdracht  ect....)-wiec tylko przemyślane decyzje winny miec miejsce podczas wizyty w Biurach Korporacji.

1.3

Dział Mieszkaniowy działa na zasadach ogólnych MVI BV ,MVIG BV  i umów pośrednictwa   

Wypowiedzenie zawartej umowy  może nastapić tylko na zasadach zawartych w umowie Najmu a co za tym idzie :

a)wypowiedzenie pisemne z okresem wypowiedzenia oraz terminem inspekcji 

-inspekcja jest zawsze początkowa i końcowa

b) automatyczne wypowiedzenie może nastąpić za niepłatności zobowiązań czynszowych ,wynajm mebli i inne zobowiązania lub zaleganie z opłatami za energię elektryczna ,gaz czy wodę

Zgodnie z ustawą obowiązującą każdy Najemca winien być świadom że Nasza Korporacja Działa w sektorze wolnym (vrije sector) ,a co za tym idzie nie jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową a Pośrednikiem,wszystkie Mieszkania są Umeblowane i stanowią wlasność Korporacji użyczenie tych sprzętów jest odpłatne co jest uwidocznione na kontrakcie dla Najemcy ,Najemca bez zgody Korporacji nie ma prawa do ich usuwania czy zniszczenia bez pisemnej zgody uzyskanej przez zarząd spółki Marek Vastgoed Investment BV lub Marek Vastgoed Invest-Group BV czy inne podległe Firmy lub współpracujące  .

1.3a

Usuwanie ,zniszczenie urządzeń czy umeblowania ktore jest własnością Korporacji -obwarowane jest karami finansowymi w przedziale faktur zakupowych jak i pracowniczych /sa to kary nie mniejsze jak 3000 do 5000 euro excl btw/

Dokonywanie zmian na lokalach Mieszkaniowych bez uzgodnienia z Korporacją czy wlaścicielem lokalu za pośrednictwem Korporacji ,jest całkowicie zabronione jak i obwarowane karami finansowymi a co za tym idzie kwota nie mniejsza jak 2500 euro excl btw- wedlug specyfikacji strat i zniszczeń.

1.3b

Wynajmowanie /podnajmowanie/ prowadzenie nielegalnych działań/przechowywanie nielegalnych substancji/osób poszukiwanych/użyczanie  lokalu osobom trzecim nie ujętych w kontrakcie z Najemcą jest nie dopuszczalne i obwarowane karą finansową i zerwaniem kontraktu w trybie przyspieszonym do 3 dni .

1.3c

Każdy wynajmujący powinien być świadom ,iż Nasza Korporacja jest jedynie ZARZĄDCĄ (Pośrednikiem),nie można obciążać odpowiedzialnością za jakiekolwiek sprawy wynikłe z wynajmu,podnajmu, jak i inne sprawy dotyczące problemów dotyczących właścicieli Mieszkań jak i z tym związane,kontrole na Mieszkaniach sa wymogiem Korporacji aby zapobiegać sprawom nie dozwolonym co jest równoznaczne z inspekcją Na Mieszkaniu (po uprzednim poinformowaniu najemcy)-o ile Najemca nie wyrazi zgody jest to podstawą do zgłoszenia Naruszenia i ukrywania spraw nie zgodnych z Prawem,tym samym Korporacja jest  właścicielem urządzeń i umeblowania co zawsze jest obwarowane odrebną specyfikacją którą Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem  na tej specyfikacji.Wezwanie osob z Firmy na rozmowę,czy konsultacje ,czy dokonanie naprawy uszkodzeń lub innych awarii -są zawsze płatne od km jazdy kierowcy, konsultacji lub napraw przez pracownika lub wynajętej Firmy,

S K A R G I   /.  WNIOSKI  

można składać na e - mail:         / info@mv-invest-group.nl

 Lub tel.do  D Y R E K C J I   KORPORACJI   - TEL:+31 174 27 12 62 

 Art.2  Koszty płatności windykacji

2.1 Klient musi zawsze w ciągu trzech  dni od daty wystawienia faktury.wykonawca będzie wystawiał fakturę co miesiąc.

2.2. Jeśli klient nie zapłaci faktury w terminie ,ponosi za to odpowiedzialność z mocy prawa.Klient jest następnie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych (jeśli jest konsumentem) lub ustawowego  interesu handlowego (jeśli jest przedsiębiorstwem).Odsetki od kwoty wymagającej zapłaty naliczane są od momentu zaległości klienta do momentu zapłaty pełnej kwoty należnej.

2.3 Pełne Roszczenie Wykonawcy wobec klienta jest natychmiast wymagalne i płatne ,jeżeli;

Klient przekracza termin płatności;

Klient jest w stanie upadłości lub zawieszeniu płatności;

Klient (firma) rozwiązany lub zlikwidowany;

Klient (osoba fizyczna) zostaje objęty opieką lub umiera.

2.4 Jeśli klient nie zapłaci na czas ,natychmiast staje sie niewypłacalny .

Następnie wszystkie koszty pozasadowe pobrania ponosi on na rzecz Wykonawcy.Z kwotą faktury do 267 Euro -koszty te wynoszą 40 euro-Przy wyższej kwocie faktury maksymalne koszty windykacji sa następujące:

15% na pierwsze 2500 euro

10% pozostałej części ,do 10 000 euro

5% pozostałej części ,do 200 000 euro

0,5% w pozostałej części.


2.5. Wizyty w Biurach:

1-godzina wizyty w Biurach 75 euro excl btw -doradztwo,porady ,informacje ,-indywidualna ocena spraw a tym samym zastrzeżenie o pobraniu innej kwoty za doradztwo od 60 euro excl

weryfikacja dokumentów 30 euro excl btw 

opstartkosten procedur (wszczęcie postępowania -w jakiejkolwiek sprawie ) € 250 excl btw 

indywidualne spotkania w sprawach różnych  € 60,00 euro excl btw (0,30min.)

2.6. OSOBY PRYWATNE I RODZINY  Ubiegające się o OFERTY MIESZKANIOWE 

Mieszkanie , Studio , Dom , Pokój Pojedynczy ,Pokój Dla Par ,Lokal Użytkowy (sklep,hala,boks magazynowy)

każda osoba ubiegająca się o ofertę j/w jest zobowiązana złożyć dokumenty :

-salarisy z 3 ostatnich Miesięcy

-skany ID

-opłata administracyjna w celu weryfikacji zdolności do wynajmu 36,30 euro incl

2.7. MIESZKANIA Socjalne i Spółdzielcze

-ID 

-salarisy z 3 miesiecy

-Roczne rozliczenie za rok poprzedni

-opis sytuacji materialno-bytowej

oplata administracyjna 36,30 euro za weryfikacje dokumentow

Zaproszenie do Biura w sprawie wniosku 

-opis sytuacji

oplata administracyjna jednorazowa za zlozenie wniosku,rejestracje,oraz reakcje minimum 2 x w tygodniu na oferty w systemie spoldzielczym

 ---  250 euro excl.btw =302,50 euro---

---€ 300 ,00 excl btw Sektor Vrij  =. € 363,00

2.8. FIRMY UBIEGAJĄCE SIĘ O OFERTY MIESZKANIOWE -zakwaterunek pracownika

-skan kvk

-skan ID wlaśiciciela Firmy

-skany ID Pracowników

-bilans za ostatni kwartał

-opłata administracyjna 55,00 euro incl za weryfikację zdolności do wynajmu

minimalna kwota do najmu od osoby 400 euro incl

INFORMACYJNIE:

w sytuacji wynajm/podnajm /wypożyczenie

zgodnie z ustawą /model door de Raad voor Onroerende Zaken(ROZ)op 30 juli 2003 vastgesteld/

1-każdy wynajmujący winien uczestniczyć przy sporządzaniu protokołu pierwszego /odbiór lokalu mieszkalnego lub innego

2-osoby podpisujące kontrakt o wynajm /podnajm/wypożyczenie  mają obowiązek dbać o wynajęty lokal w sposób należyty a co za tym idzie w dniu jego zdania winien uczestniczyć przy sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego

3-w sytuacji chęci opuszczenia lokalu /mieszkania/inne -wnajmujący jest zobowiązany pisemnie za potwierdzeniem odbioru przesłać do firmy MVI BV  takowe wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia zgodnie z podpisaną umową najmu.

Po inspekcji odbioru lokalu użytkowego ,sporządza się protokół odbioru który winien zdający potwierdzić własnoręcznym podpisem ,po spełnieniu tych wymogów Firma wyznaczy termin przeliczenia strat poniesionych ewentualnie -przez firmę ,amortyzacje urządzeń i umeblowania, po czym zgodnie z ustawą j/w dokona zwrotu kaucji/Borgu! 

Art. 3. KUPNO SPRZEDAŻ -   H I P O T E K I

Marek Vastgoed Investment BV -Firma wspolpracujaca zajmujaca sie Hipotekami , wynajmem z prawem kupna,

WYMAGANE DOKUMENTY DO WERYFIKACJI ZDOLNOSCI KREDYTOWEJ

-jaaropgraaf z 3 ostatnich lat

-salarisy z 3 ostatnich miesiecy

-skan ID , BSN , Zameldowanie ,zaswiadczenie o osiaganych dochodach , 

oplata 36,30 euro za weryfikacje dokumentow

3.1. ZLECENIE POSREDNICTWA W SPRAWACH HIPOTECZNYCH 

-wyszukiwanie ofert,spotkania na Mieszkaniach , pomoc od A-Z lacznie tlumaczeniem dokumentow - doradztwo , pomoc , oferty (do 3 -ofert ) 500 euro excl btw = 605,00 euro incl

 Przyjmujemy zamówienia :-wyszukiwanie Mieszkania ,Domy,Studia, pokoje  - ect. na Terenie Całej Holandii -wynajm i hipoteka

Osoby zainteresowane wszczeciem wyszukiwania  ofert:

wymog konieczny -oplata administracyjna 36,30 euro , skany D.Osobistych,Salarisy z 3-ch ostatnich miesiecy

OSOBY KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WYMOGU KONIECZNEGO -nie będą rozpatrywane wnioski

Z uwagi na duży napływ zapytań 

-konsultanci nie moga podjac weryfikacji przed spelnieniem wymogu koniecznego! zawarte w zakladka REGULAMIN KORPORACJI

Art 4  Kto może wynająć Lokal Mieszkalny w Naszej Korporacji na terytorium Holandii 

-osoba fizyczna zatrudniona w Holandii minimum przez okres 3 miesiące

-rodzina z dziećmi gdzie jeden lub obojga rodzice pracują  w Holandii 

-firma  ZZP-jednoosobowa ,Spółka BV, Spółka Cywilna VOF 

-studenci którzy chcą wynająć lokal Mieszkalny winni mieć zabezpieczenie finansowe gwarantowane przez opiekuna bądź rodzica i również są objęci kaucja x 2 z uwagi na ryzyko braku dochodów stałych w Holandii 

inne podmioty gospodarcze np.z Polski jednak te winny przedstawić dochody z danego kraju i mieć na uwadze ze będą obwarowane dodatkowa kaucja zabezpieczającą(borg)

W krajach  Niemcy ,Belgia obowiązują inne prawa i obowiązki które są zawarte w innych Regulaminach MVIG BV ,MVI BV .

WAZNE :

każdą osoba ubiegająca się o ofertę Mieszkaniowa  lub inny lokal Mieszkalny czy obiekt użytkowy  np.

-biuro 

-office

-hala ,pomieszczenie gospodarcze 

winna przedłożyć dokumenty wymagane do weryfikacji i uiścić opłatę administracyjna od € 30,00 do € 55,00 excl btw za weryfikacje zdolności do wynajmu.

Rachunek Bankowy ING

 Firmy Marek Vastgoed Invest - Group B.V.

Honderdland 213

2676 LV Maasdijk 

NL 34 INGB 0006 9370 42 

tytul przelewu: administratie kosten